Priser

Nu har sommarterminen börjat!

Du kan när som helst bli medlem under terminernas gång.
Priset för Sommarterminen är sänkt och sänks löpande under hela terminens gång.

Vi erbjuder även:
klippkort, PT-pass, årskort, engångsträningar, barnträning & olika evenemang.
Här nedan finner du pris, ytterligare information och medlemsvillkor/förhållningsregler.

SOMMAR 2022 f.rom. 1/6 t.om. 21/8:

En medlemsavgift på 100 kr tillkommer EN GÅNG per medlem/år, (detta för medlemsavgiften i Svenska Kampsport- och Budoförbundet samt försäkring hos Folksam).*
Priset på terminskorten sänks löpande under hela terminens gång. Du kan bli medlem under hela terminens gång.
 • Alla dagar i veckan: 2000 kr
  (+100 kr för medlemsavgift/1 gång per år*) : 2100 kr

 • 2 ggr i veckan: 1800 kr
  (+100 kr för medlemsavgift/1 gång per år*) : 1900 kr

Studerande, pensionär & arbetssökande**:

 • Alla dagar i veckan: 1800 kr
  (+100 kr för medlemsavgift/1 gång per år*) : 1900 kr

 • 2 ggr i veckan: 1600 kr
  (+100 kr för medlemsavgift/1 gång per år*) : 1700 kr


Klippkort 10 ggr:

Det tillkommer en medlemsavgift på 100 kr EN GÅNG per medlem/år, (detta för medlemsavgiften i Svenska Kampsport- och Budoförbundet samt försäkring hos Folksam).*
Klippkortet är giltigt 1 år.

1400kr
(+100 kr för medlemsavgift/1 gång per år*) : 1500 kr

Studerande, pensionär & arbetssökande**:

1200 kr
(+100 kr för medlemsavgift/1 gång per år*) : 1300 kr


PT-Pass:

Privata & skräddarsydda kick- och thaiboxningspass för alla olika nivåer med instruktör.
Ingen förkunskap krävs.
Vi erbjuder både kvinnliga & manliga instruktörer.

900 kr/timme

1100 kr/1,5h

Vänligen kontakta oss för mer info.


Engångsträning:

160 kr

Studerande, pensionär & arbetssökande**:

140 kr

Beloppet av din första engångsträning dras av på priset vid köp av terminskort, ej klippkort. Observera att enbart en (1) engångsträning dras av.


Årskort***:

Det tillkommer en medlemsavgift på 100 kr EN GÅNG per medlem/år, (detta för medlemsavgiften i Svenska Kampsport- och Budoförbundet samt försäkring hos Folksam).*

7300 kr
(+100 kr för medlemsavgift/1 gång per år*) : 7400kr

Studerande, pensionär & arbetssökande**:

6700 kr
(+100 kr för medlemsavgift/1 gång per år*) : 6800kr


Evenemang (t.ex Kick off / möhippa / svensexa):

Dessa pass skräddarsyr vi åt er!
Priset är beroende av antal personer och upplägg.

Vänligen kontakta oss för mer info och prisuppgift.

Läs mer om våra evenemang här.

Barnträning:

Från cirka 6-11år.

För pris och mer info kontakta ansvarig instruktör Olle Karlsson:
olle.k@me.com / 070-674 82 80


Friskvårdsbidrag / skattefri motion:
Hör med din arbetsgivare om hur mycket friskvårdsbidrag du kan erhålla. Här finner du regler från Skatteverket.

* Priset på Terminskorten/Klippkorten/Årskorten inkluderar INTE medlemsavgift i Svenska Kampsport- och Budoförbundet samt försäkring hos Folksam. Du betalar därför 100 kr EN GÅNG per år för medlemskapet samt försäkringen.

** Kräver giltigt uppvisande av intyg/studentkort.

*** Årskortet gäller från det datum du införskaffar det och ett år framåt.


NOTERA:

PERSONLIGT MEDLEMSKAP
Medlemskapet gäller per termins period/efter överenskommelse och betalas separat enligt den prislista som gäller. Medlemskapet är personligt och kan ej överlåtas.
Inbetald avgift återbetalas EJ!
SKADA/SJUKDOM
Om du är skadad eller sjuk och har ett giltigt intyg från läkare (ej sjukgymnast, kurator etc.) på att du ej kan delta i träningen under en längre period kan medlemskapet eventuellt frysas efter överenskommelse, ej betalas tillbaka.
På intyget ska det tydligt framgå att du ej kan träna kampsport specifikt samt från vilket start- och slutdatum.
TRÄNING UNDER EGET ANSVAR
All träning sker på egen risk och under eget ansvar. Det gäller även förvaring av personliga tillhörigheter.
Ingen ersättning ges skador, olyckor, stölder eller förluster.
Den som av oaktsamhet tex. orsakar att en spegel går sönder, förstör mattan, redskap eller något annat i lokalen blir skadeståndsskyldig.
Den som använder våra redskap (mittsar, vikter, hantlar osv.) ansvarar för att dessa lämnas tillbaka rena, snyggt & på rätt ställe.
För allas trivsel ombeds samtliga att slänga avfall/skräp i papperskorgar och städa efter sig.
Vårda vår lokal!
FOTO
I omklädningsrum råder fotoförbud.
Svea Muay Thai kan i övervaknings- eller marknadsföringssyfte fritt fotografera eller filma medlemmar, besökare samt verksamheten och publicera detta. Om ni inte vill bli publicerade, vänligen meddela personen som fotograferar/filmar.
SKÄL FÖR AVSTÄNGNING
Svea Muay Thai verkar för en välkomnande, tillåtande och lustfylld träningsmiljö. Vi arbetar aktivt mot rasism, utanförskap, sexuella trakasserier och främlingsfientlighet. Våra ledord är: Respekt, Ödmjukhet & Empati -hos oss är alla lika mycket värda!
Olämpligt uppförande som exempelvis aggressivt beteende, felaktigt användande av kampsport, hot och andra kränkningar kan leda till avstängning. Ingen ersättning ges vid avstängning.
När du eller ditt barn väljer att träna/bli medlem hos oss alternativt förlänga befintligt medlemskap, väljer du samtidigt att acceptera och följa våra medlemsvillkor och förhållningsregler.