Priser

NU är höstterminen igång och priserna är sänkta!

Du kan när som helst bli medlem under terminernas gång.
Priset för terminskorten sänks löpande under hela terminens gång.

Vi erbjuder även:
Klippkort, PT-pass, Årskort, Engångsträningar, Barnträning & olika Evenemang.
Här nedan finner du pris, ytterligare information och medlemsvillkor/förhållningsregler.

MEDLEMSAVGIFT 200kr per kalenderår*

Medlemsavgiften avser medlemsskap i Svenska Kampsport- och Budo förbundet samt försäkring hos Folksam.

OBS! Priset på Termins-, Klipp- och Årskorten inkluderar INTE medlemsavgift i Svenska Kampsport- och Budoförbundet samt försäkring hos Folksam.
Du betalar därför 200kr EN GÅNG per kalenderår för medlemskapet samt försäkringen.


HÖSTTERMINEN 2022 f.rom. 22/8 t.om. 31/12:

En medlemsavgift på 200kr tillkommer EN GÅNG per kalenderår, (detta för medlemsavgiften i Svenska Kampsport- och Budoförbundet samt försäkring hos Folksam).
Priset på terminskorten är sänkta och sänks löpande under hela terminens gång.
Du kan bli medlem under hela terminens gång.
 • Alla dagar i veckan:
  3200kr
  (plus 200kr för medlemsavgift 1 gång per kalenderår.
  )

 • 2 ggr i veckan:
  3000kr
  (plus 200kr för medlemsavgift 1 gång per kalenderår.)

Studerande, pensionär & arbetssökande**:

 • Alla dagar i veckan: 3000kr
  (plus 200kr för medlemsavgift 1 gång per kalenderår.)

 • 2 ggr i veckan: 2800kr
  (plus 200kr för medlemsavgift 1 gång per kalenderår.)


Klippkort 10 ggr:

Det tillkommer en medlemsavgift på 200 kr EN GÅNG per kalenderår, (detta för medlemsavgiften i Svenska Kampsport- och Budoförbundet samt försäkring hos Folksam).
Klippkortet är giltigt 1 år.

1600kr
(plus 200kr för medlemsavgift 1 gång per kalenderår.)

Studerande, pensionär & arbetssökande**:

1400kr
(plus 200kr för medlemsavgift 1 gång per kalenderår.)


PT-Pass:

Privat skräddarsydda kick- och thaiboxningspass för alla olika nivåer med instruktör.
Ingen förkunskap krävs.
Vi erbjuder både kvinnliga & manliga instruktörer.

1000kr/1h (vardagar)

Vänligen kontakta oss för mer info.


Engångsträning:

180kr

Studerande, pensionär & arbetssökande**:

160kr

Beloppet av din första engångsträning dras av på priset vid terminskorten, ej klippkort.
Observera att enbart en (1) engångsträning dras av.


Årskort***:

Det tillkommer en medlemsavgift på 200 kr EN GÅNG per kalenderår, (detta för medlemsavgiften i Svenska Kampsport- och Budoförbundet samt försäkring hos Folksam).

7500kr
(plus 200kr för medlemsavgift 1 gång per kalenderår.)

Studerande, pensionär & arbetssökande**:

7300kr
(plus 200kr för medlemsavgift 1 gång per kalenderår.)


Evenemang (t.ex Kick off / möhippa / svensexa):

Dessa pass skräddarsyr vi åt er!
Priset är beroende av antal personer och upplägg.

Vänligen kontakta oss för mer info och prisuppgift.

Läs mer om våra evenemang här.

Barnträning:

Från ca 6år upp till ca 11år.

För pris och mer info kontakta ansvarig instruktör Olle Karlsson:
olle.k@me.com / 070-674 82 80


Friskvårdsbidrag / skattefri motion:
Hör med din arbetsgivare om hur mycket friskvårdsbidrag du kan erhålla. Här finner du regler från Skatteverket.

*Priset på Termins-, Klipp- och Årskorten inkluderar INTE medlemsavgift i Svenska Kampsport- och Budoförbundet samt försäkring hos Folksam.
Du betalar därför 200kr EN GÅNG per kalenderår för medlemskapet samt försäkringen.

**Rabatterat pris kräver giltigt uppvisande av intyg/studentkort.

***Årskortet gäller från det datum du införskaffar det och ett år framåt.


NOTERA:

PERSONLIGT MEDLEMSKAP
Medlemskapet gäller per termins period/efter överenskommelse och betalas separat enligt den prislista som gäller. Medlemskapet är personligt och kan ej överlåtas.
Inbetald avgift återbetalas EJ!
SKADA/SJUKDOM
Om du är skadad eller sjuk och har ett giltigt intyg från läkare (ej sjukgymnast, kurator etc.) på att du ej kan delta i träningen under en längre period kan medlemskapet eventuellt frysas efter överenskommelse, ej betalas tillbaka.
På intyget ska det tydligt framgå att du ej kan träna kampsport specifikt samt från vilket start- och slutdatum.
TRÄNING UNDER EGET ANSVAR
All träning sker på egen risk och under eget ansvar. Det gäller även förvaring av personliga tillhörigheter.
Ingen ersättning ges skador, olyckor, stölder eller förluster.
Den som av oaktsamhet tex. orsakar att en spegel går sönder, förstör mattan, redskap eller något annat i lokalen blir skadeståndsskyldig.
Den som använder våra redskap (mittsar, vikter, hantlar osv.) ansvarar för att dessa lämnas tillbaka rena, snyggt & på rätt ställe.
För allas trivsel ombeds samtliga att slänga avfall/skräp i papperskorgar och städa efter sig.
Vårda vår lokal!
FOTO
I omklädningsrum råder fotoförbud.
Svea Muay Thai kan i övervaknings- eller marknadsföringssyfte fritt fotografera eller filma medlemmar, besökare samt verksamheten och publicera detta. Om ni inte vill bli publicerade, vänligen meddela personen som fotograferar/filmar.
SKÄL FÖR AVSTÄNGNING
Svea Muay Thai verkar för en välkomnande, tillåtande och lustfylld träningsmiljö. Vi arbetar aktivt mot rasism, utanförskap, sexuella trakasserier och främlingsfientlighet. Våra ledord är: Respekt, Ödmjukhet & Empati -hos oss är alla lika mycket värda!
Olämpligt uppförande som exempelvis aggressivt beteende, felaktigt användande av kampsport, hot och andra kränkningar kan leda till avstängning. Ingen ersättning ges vid avstängning.
När du eller ditt barn väljer att träna/bli medlem hos oss alternativt förlänga befintligt medlemskap, väljer du samtidigt att acceptera och följa våra medlemsvillkor och förhållningsregler.