Priser

Just nu gäller Höstterminen-2020.
Du kan när som helst bli medlem under terminernas gång!

Priset på HT20 reduceras löpande.
Vi erbjuder även
klippkort, PT-pass, årskort, engångsträningar & olika evenemang.
Här nedan finner du pris och information. 

Höstterminen 2020 tom. 30/12-20:

Priset reduceras löpande under terminens gång.

På terminskorten tillkommer en avgift på 100 kr EN GÅNG per medlem/år (detta för medlemsavgiften i Svenska Kampsport- och Budoförbundet samt försäkring hos Folksam).*
 • Alla dagar i veckan: 1850 kr
  (Nya medlemmar: +100kr för medlemsavgift/1 gång per år*) : 1950 kr

 • 2 ggr i veckan: 1650 kr
  (Nya medlemmar: +100kr för medlemsavgift/1 gång per år*) : 1750kr

Studerande & arbetssökande**:

 • Alla dagar i veckan: 1650kr
  (Nya medlemmar: +100kr för medlemsavgift/1 gång per år*) : 1750kr

 • 2 ggr i veckan: 1450kr
  (Nya medlemmar: +100kr för medlemsavgift/1 gång per år*) : 1550kr


Klippkort 10 ggr:

På Klippkortet tillkommer en avgift på 100 kr EN GÅNG per medlem/år (detta för medlemsavgiften i Svenska Kampsport- och Budoförbundet samt försäkring hos Folksam).*

1350kr
(Nya medlemmar: +100kr för medlemsavgift/1 gång per år*) : 1450kr

Studerande & arbetssökande**:

1150kr
(Nya medlemmar: +100kr för medlemsavgift/1 gång per år*) : 1250kr


PT-Pass:

800kr/timme

1000kr/1,5h

(Vi erbjuder både kvinnliga & manliga instruktörer.
Inga förkunskaper krävs.
Vid köp av flera pass samtidigt rabatterar vi priset.)

Vänligen kontakta oss för mer info.


Engångsträning:

150 kr

Studerande & arbetssökande**:

130 kr

Beloppet av din första engångsträning dras av på priset vid köp av terminskort, ej klippkort. Observera att enbart en (1) engångsträning dras av.


Årskort***:

7300kr (du sparar 1150kr/år)

Studerande & arbetssökande**:

6700kr (du sparar 1150kr/år) 


Evenemang (t.ex Kick off/möhippa/svensexa):

Dessa pass skräddarsyr vi åt er!
Priset är beroende av antal personer och upplägg.

Vänligen kontakta oss för mer info.

Läs mer om våra evenemang här.

Barnträning:

Från cirka 6-11år.

För mer info kontakta instruktör Olle Karlsson:
olle.k@me.com / 070-674 82 80


Friskvårdsbidrag / skattefri motion:
Hör med din arbetsgivare om hur mycket friskvårdsbidrag du kan erhålla. Här finner du regler från Skatteverket.

* Priset på Terminskorten/Klippkorten inkluderar INTE medlemsavgift i Svenska Kampsport- och Budoförbundet samt försäkring hos Folksam. Du betalar därför 100 kr extra EN GÅNG per år för medlemskapet samt försäkringen.

** Kräver giltigt uppvisande av intyg/studentkort.

*** Årskortet gäller från det datum du införskaffar det och ett år framåt.


NOTERA:

PERSONLIGT MEDLEMSKAP
Medlemskapet gäller per termins period/efter överenskommelse och betalas separat enligt den prislista som gäller. Medlemskapet är personligt och kan ej överlåtas.
Inbetald terminsavgift återbetalas EJ!
SKADA/SJUKDOM
Om du är skadad eller sjuk och har ett giltigt intyg från läkare (ej sjukgymnast, kurator etc.) på att du ej kan delta i träningen kan medlemskapet eventuellt frysas efter överenskommelse, ej betalas tillbaka.
På intyget ska det tydligt framgå att du ej kan träna kampsport specifikt samt från vilket start- och slutdatum.
TRÄNING UNDER EGET ANSVAR
All träning sker på egen risk och under eget ansvar. Det gäller även förvaring av personliga tillhörigheter.
Ingen ersättning ges skador, olyckor, stölder eller förluster.
Den som av oaktsamhet orsakar att en spegel spricker, förstör mattan eller något annat i lokalen blir skadeståndsskyldig.
Den som använder våra redskap (mittsar, vikter, hantlar osv.) ansvarar för att dessa lämnas tillbaka snyggt & på rätt ställe.
För allas trivsel ombeds samtliga att slänga avfall/skräp i papperskorgar och städa efter sig.
Vårda vår lokal!
FOTO
I omklädningsrum råder fotoförbud.
Svea Muay Thai kan i övervaknings- eller marknadsföringssyfte fritt fotografera eller filma medlemmar, besökare samt verksamheten och publicera detta. Om ni inte vill bli publicerade, vänligen meddela personen som fotograferar/filmar.
SKÄL FÖR AVSTÄNGNING
Svea Mauy Thai verkar för en välkomnande, tillåtande och lustfylld träningsmiljö. Vi arbetar aktivt mot rasism, utanförskap, sexuella trakasserier och främlingsfientlighet. Våra ledord är: Respekt, Ödmjukhet & Empati -hos oss är alla lika mycket värda!
Olämpligt uppförande som exempelvis aggressivt beteende, felaktigt användande av kampsport, hot mot instruktörer/medlemmar/besökare och andra kränkningar kan leda till avstängning. Ingen ersättning ges vid avstängning.
När du eller ditt barn väljer att träna/bli medlem hos oss alternativt förlänga befintligt medlemskap, väljer du samtidigt att acceptera och följa våra medlemsvillkor och förhållningsregler.